Stichting NU of NOOIT


"Onze aandacht NU komt NOOIT te laat"

"Uit dank, respect en waardering voor de inzet van (oud-) geüniformeerden ten dienste van de samenleving".

Welkom op de website van stichting NU of NOOIT

Hun inzet bij een missie van defensie, bij brand, bij een auto-ongeluk of het meemaken van geweldservaringen en zware werkongevallen zijn ingrijpende gebeurtenissen die meer of minder ernstige fysieke en/of psychische klachten tot gevolg kunnen hebben.

Met elkaar maken sponsoren, ondersteunende organisaties en vrijwilligers het mogelijk dat Stichting NU of NOOIT tegen een aantrekkelijk tarief activiteiten kan aanbieden als blijk van dank, respect en waardering voor deze specifieke doelgroep  

Defensie Nederland

Brandweer Nederland

Ambulancezorg Nederland

Politie Nederland


Herkenning en Erkenning

In het bijeenkomen van deze (oud-)geüniformeerden zal de gemeenschappelijke deler van herkenning en erkenning van meerwaarde zijn voor herstel en functioneren.

De door Stichting NU of NOOIT aangeboden activiteiten worden door de deelnemers als zeer plezierig ervaren. Dit geldt eveneens voor het respect en de waardering die Stichting NU of NOOIT toont in haar activiteiten voor personen in de doelgroep. 

 

Help mee!

Als ondersteuning voor onze waardering en erkenning kunt u ons ook helpen zodat wij onze activiteiten blijvend kunnen aanbieden. Bij voorbaat onze dank.

HELP ONS MET EEN DONATIE.