RIVIERDAGCRUISE 2023

SAVE THE DATE: 3 SEPTEMBER 2023
Stichting NU of NOOIT

Rivierdagcruise 2023

In navolging van de eerdere succesvolle vaardagen voor onze doelgroep heeft de stichting het voornemen in 2023 weer een vaardag te organiseren en wel op zondag 3 september 2023.

Dit project omvat een ontspannen dag aan boord van het schip Eureka, driedeks incl. grote buitenruimte (met naast een aantal vrijwilligers uitsluitend deze doelgroep aan boord).

Het vertrek is deze dag Rijnkade in Arnhem met vervolgens een rondvaart Rijn, Pannerdens kanaal, Waal, A’dam-Rijnkanaal, Rijn en aankomst Arnhem.

Tijdens deze trip wordt voorzien in o.m. koffie+, een flinke lunch, hapjes en er is ruimschoots entertainment aanwezig. Ook is er volop de gelegenheid met elkaar ervaringen uit te wisselen en gevoelens te uiten in een veilige en vertrouwd gevoelde omgeving.

De kosten zijn zeer beperkt, maar liggen nog niet vast. Ook kinderen zijn welkom.

Verdere bijzonderheden volgen op een later moment.


Onze aandacht NU komt NOOIT te laat!

Impressie van rivierdagcruise 2022 en/met schip Eureka