Skip to main content

Verslag Riviercruise 2022

Verslag Riviercruise 2022 'Stichting NU of NOOIT'

Eindelijk, het kon weer, op 4 september varen met Stichting NU of NOOIT.
In 2020 en 2021speelde COVID19 de stichting, als vrijwilligersorganisatie, en ook de hele samenleving, flink parten. Maar nu, met ms Eureka van de gelijknamige rederij uit Deventer, kon weer worden vertrokken vanaf Zwijndrecht, onder een aangename zon, met een heerlijke temperatuur, richting de haven van Rotterdam. De 270 passagiers konden plaatsnemen op een drietal dekken: twee binnendekken en het in de zon badende, open bovendek, waar het goed toeven was. Met een kop koffie, een plak cake en later zeker ook een drankje.

Welkom

De voorzitter van Stichting NU of NOOIT, Herman Bokhoven, heette eenieder welkom, uiteraard primair de mensen uit de doelgroep van deze dag, zijnde gewonden uit de sfeer van defensie, ambulance, brandweer en politie. Vaak zijn ze er met een begeleider en/of familie, het thuisfront. Directeur/bestuurder van het Nederlandse Veteraneninstituut, brigade-generaal Paul Hoefsloot, en de voorzitter Dagelijks Bestuur van de BNMO, de heer Ronald Odenkirchen, werden als belangrijke ‘spelers’ welkom geheten. NU of NOOIT acht samenwerking met NLVi en BNMO van groot belang, mede ook om evenementen als deze riviercruise gestalte te geven.
Evenzo werden een 12-tal studenten van de Veiligheidsacademie Hoogvliet van harte welkom geheten. Iedereen had al met deze enthousiaste jongelui kennis gemaakt, hetzij op de parkeerplaats, hetzij bij het aan boord gaan. Zij vormden deze dag ook een waardevolle schakel tussen jongeren en ouderen en waren bovendien een zeer prettige ondersteuning aan boord.

Herdenken

Intussen genietend van de bijzondere plaatjes bij het uitzicht vanaf de Eureka, werd eveneens een moment van gedenken/herdenken/bezinning gecreëerd. Hierin ging aalmoezenier GertJan van Dierendonck voor. In gedachten waren we bij hen die ons zijn ontvallen in of door de uitoefening van hun bijzondere taak in uniform. Ter nagedachtenis werd de kaars ontstoken, als lichtend symbool voor hen, maar ook als hoop om de toekomst positief tegemoet te treden. De kaars met daarom heen gegroepeerd de logo’s van defensie, ambulance, brandweer en politie.

Entertainment

Vanzelfsprekend was er zonder meer sprake van een prachtig schouwspel dat al varende aan ons voorbijtrok. Aan boord was ook het nodige vertier. Muzikale omlijsting werd verzorgd door troubadour Jack IJpelaar, zingend en zichzelf begeleidend op gitaar. Caro Lefèvre vormde met goed in het gehoor liggende songs voor afwisseling op het andere dek. De zangeressen Michaëla en Lolita vertolkten menig lied. De twee tafelgoochelaars, Cees Ros en Sweder Hormann, toverden menig verbaasde lach op vele gezichten. Hoe kan dat nou toch? Vroegen we ons af. Het leuke van de goochelaars was ook dat ze, naast hun buitengewone vingervlugheid, ook een luisterend oor hadden voor velen.
Een zeer gewaardeerde vrijwillige inzet van voornoemde dames en heren!

Het natje en droogje

Versterking van de inwendige mens stond eveneens op het programma. De heerlijke en complete lunch die aan boord werd verzorgd, ging er vlot en smakelijk in. Enkele warme hapjes in de namiddag waren een welkome snack bij een drankje. En ook bleef het voortdurend genieten van wat aan ons voorbijtrok. Het toneel van de Wereldhavendagen toonde een keur aan activiteiten en schepen van diverse pluimage. Zo vlak er langs varen geeft een prima idee van wat er komt kijken om een baggerschip in te zetten. En wat klein is dan een onderzeeboot, liggend naast een Landing Dock Platform (LPD). Ook konden we nu zelf zien dat de ‘hef’, die prachtige brug -met recht een industrieel erfgoed- nog helemaal intact was.

Indrukwekkend

Voor eenieder er erg in had was een heerlijke, lange dag met indrukwekkende momenten binnen en buiten boord, alweer bijna voorbij.
Een dag waarop ieder zijn sores even opzij kon zetten, waarop ervaringen in crisissituaties (en alle gevolgen van dien) met gelijkgestemden uitgewisseld konden worden en (weer) ondervonden werd dat men hier niet alleen in staat. Een waardevolle ervaring!
Gérard Urselmann sloot in een dankwoord af met ook een extra ‘bravo’ voor de bemanning die zich van haar beste zijde had laten zien. En ook aan de VeVa leerlingen die een extra ‘handje’ leverden, maar ook aan de hand van hun gesprekken met opvarenden zich een beter beeld konden vormen over de impact van sommige acties waar zij in hun toekomstig beroep mee te maken kunnen krijgen. Een mooie wederzijdse ervaring voor jong en oud!
Na terugkeer in Zwijndrecht, was het ontschepen, na aanmeren, een vlotte aangelegenheid.
Met een tevreden gevoel ging ieder zijns weegs, mogelijk ook met nieuwe contacten opgedaan en wellicht de blik op de eigen situatie verbeterd om er daardoor beter in de toekomst mee om te kunnen gaan.

Tot slot

Als vrijwilligersorganisatie onderneemt Stichting NU of NOOIT dit soort activiteiten voor leden van haar doelgroep om hen een welverdiend steuntje in de rug te geven. Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op de riviercruise van 4 september 2022. Van vele zijden kreeg het bestuur lof toegezwaaid, maar het heeft op deze cruise ook enkele ‘lessons learned’.
De stichting is haar sponsoren uiterst dankbaar voor hun financiële support. Zonder die steun is het niet mogelijk dergelijke activiteiten te organiseren voor onder meer hen die fysiek en/of psychisch gewond raakten in of door de uitoefening van hun geüniformeerde taak voor de samenleving.

Bekijk/download dit verslag als PDF-bestand

Fotograaf:  Marry Broskij (foto's zijn vrij van rechten)
Onderstaand een fotocollage van de riviercruise.