Bestuur

DE STICHTING EN HAAR FUNCTIONARISSEN.

Het bestuur, de bestuursondersteuners en anderen die binnen de stichting actief zijn, zijn afkomstig uit diverse maatschappelijke geledingen. Voor hun inzet ontvangen zij geen financiële vergoeding. Alleen gemaakte onkosten worden op verzoek vergoed.

 


 

 BESTUUR STICHTING NU of NOOIT

Secretaris

xxx

vacature

Voorzitter a.i.

petersmit

 Peter Smit

Penningmeester

Grard 

 Gérard Urselmann

ONDERSTEUNING BESTUUR STICHTING NU of NOOIT

Redactie

Journalist - Fotograaf

jan van holten

Jan van Holten

Vrijwilligers

  

Werving

Bezoekers

Coen Ploeger