Skip to main content

Doelgroep

Met elkaar zijn wij er voor elkaar

Stichting NU of NOOIT sluit met haar activiteiten aan bij de visie van de nuldelijnsondersteuning van het veteraneninstituut.

Wij richten ons op de volgende dienstverlenende (risicovolle) beroepen: brandweer, defensie, politie en ambulance personeel.

In het algemeen

Zij die zijn ingezet voor de samenleving in risicovolle beroepen. Al dan niet als beroepskracht, vrijwilliger evenals voormalige dienstplichtigen die tijdens hun inzet mentale of lichamelijke verwondingen hebben opgelopen. 

En evenzo de partners en (jonge) kinderen van gesneuvelden/verongelukten uit de voornoemde groepen.

Doel

Luisteren en het delen van soortgelijke ervaringen geeft herkenning,  steun en vernieuwd inzicht om goed door te gaan.

Daarnaast wordt het respect en waardering die de stichting toont aan deze specifieke doelgroep als zeer oprecht en bijzonder ervaren.

 

Definitie Nuldelijnsondersteuning

‘Nuldelijnsondersteuning’ is de verzamelnaam voor alle kameraadschappelijke steun die oud-militairen of hun partners geven aan veteranen en hun relaties. Eerder werd dit vaak aangeduid met ‘buddy support’, gegeven door een ‘vertrouwens- of contactpersoon, veteranenhelper, sociale commissie of nuldelijner’.

De term ‘nuldelijns’ komt voort uit de begrippen ‘eerstelijns’ en ‘tweedelijns’ in de geestelijke gezondheidszorg. Deze lijnen duiden verschillende niveaus van specialisatie en toegankelijkheid aan. Van eerstelijnshulp kan men zonder verwijzing gebruikmaken, dit is bijvoorbeeld de huisarts of een geestelijk verzorger. Deze hulp is algemener van aard dan de tweedelijnshulp. De tweedelijnshulp is gespecialiseerd en alleen toegankelijk met een verwijzing.

‘Nuldelijnsondersteuning’ wordt zo genoemd, omdat het geen professionele hulp is, maar ondersteuning die wordt geboden door vrijwilligers. Zij bieden op informele wijze een luisterend oor en helpende hand aan mensen die hieraan behoefte hebben.

Authentic Tradition

Doelgroepen

Defensie Nederland

Brandweer Nederland

Ambulancezorg Nederland

Politie Nederland