Stichting NU of NOOIT

Doelgroep

Met elkaar zijn wij er voor elkaar

Stichting NU of NOOIT sluit met haar activiteiten aan bij de visie van de nuldelijnsondersteuning van het veteraneninstituut.

Wij richten ons op personen die lichamelijke en/of mentale verwondingen opliepen door hun inzet bij en voor: Defensie, Brandweer, Ambulance, Politie en andere geüniformeerde diensten.

In het algemeen: Zij die zijn ingezet voor de samenleving in risico beroepen. Al dan niet als beroepskracht of vrijwilliger. Evenals voormalig dienstplichtigen. En evenzo de partners en jonge kinderen van gesneuvelden/ verongelukten uit voornoemde groepen.

Deze waarderende ruggensteun heeft tot doel dat zij beter (of nog beter) om kunnen gaan met die in hun leven zo ingrijpende gebeurtenissen. Luisteren en uitwisselen van ervaringen kan die steun in de rug geven. Evenals het respect en waardering die de stichting middels haar activiteiten toont aan deze specifieke doelgroep.

 

Definitie Nuldelijnsondersteuning

‘Nuldelijnsondersteuning’ is de verzamelnaam voor alle kameraadschappelijke steun die oud-militairen of hun partners geven aan veteranen en hun relaties. Eerder werd dit vaak aangeduid met ‘buddy support’, gegeven door een ‘vertrouwens- of contactpersoon, veteranenhelper, sociale commissie of nuldelijner’.

De term ‘nuldelijns’ komt voort uit de begrippen ‘eerstelijns’ en ‘tweedelijns’ in de geestelijke gezondheidszorg. Deze lijnen duiden verschillende niveaus van specialisatie en toegankelijkheid aan. Van eerstelijnshulp kan men zonder verwijzing gebruikmaken, dit is bijvoorbeeld de huisarts of een geestelijk verzorger. Deze hulp is algemener van aard dan de tweedelijnshulp. De tweedelijnshulp is gespecialiseerd en alleen toegankelijk met een verwijzing.

‘Nuldelijnsondersteuning’ wordt zo genoemd, omdat het geen professionele hulp is, maar ondersteuning die wordt geboden door vrijwilligers. Zij bieden op informele wijze een luisterend oor en helpende hand aan mensen die hieraan behoefte hebben.

Authentic Tradition

Doelgroepen

Defensie Nederland

Brandweer Nederland

Ambulancezorg Nederland

Politie Nederland