Skip to main content

Missie: Met elkaar zijn wij er voor elkaar

MET ELKAAR ZIJN WIJ ER VOOR ELKAAR

Stichting NU of NOOIT is geen behandelcentrum, maar is erop gericht om op een aansprekende wijze lotgenoten bij elkaar te brengen en ervaringen uit te wisselen.

Deze waarderende ruggensteun heeft tot doel dat zij beter (of nog beter) om kunnen gaan met die in hun leven zo ingrijpende gebeurtenissen.

En dat wij daar het thuisfront of nabestaanden bij betrekken geeft een extra meerwaarde.

Hoe bereiken wij het voorgaande?

  1. Erkenning en waardering uiten
  2. Activeren om elkaar te blijven ontmoeten
  3. Lotgenoten met elkaar in contact brengen
  4. Bewustwording en maatschappelijke aandacht creëren voor deze specifieke doelgroep.

Onze kernwaarden:

  • Maatschappelijk: geüniformeerden zetten zich onder veelal zware omstandigheden in voor het maatschappelijk belang.
  • Laagdrempelig: lotgenoten voelen en vullen elkaar goed aan. In het ervaren van een bijzondere dag, geven wij en zij elkaar daarbij een steun in de rug.
  • Verbindend: vanuit onze veelal gemeenschappelijke achtergrond ondersteunen wij de verbinding met elkaar.