MISSIE

Doelgroep en Doelstelling Stichting NU of NOOIT

De doelgroep van Stichting NU of NOOIT zijn in het algemeen ouderen en jongeren, die in het nabije of verre verleden getraumatiseerd zijn in hun werk voor de samenleving (al dan niet beroepsmatig), gezin, school, sport e.d. en dat trauma niet of slechts deels hebben kunnen verwerken. Vaak leidt dit ook tot een geïsoleerd raken van partner en gezin, die hierbij eveneens slachtoffer zijn. Een groot gedeelte van de doelgroep (maar bij lange niet allemaal) is afkomstig uit (oud) geüniformeerde kringen zoals defensie, politie, brandweer, ambulancediensten, reddingsdiensten enz.. die tijdens hun dienst fysiek en/of psychisch gewond zijn geraakt.

De doelstelling van de stichting is de doelgroep een bijzondere ervaring te bieden. Tijdens deze ervaring, vooralsnog  in de vorm van een cruisetocht op NL wateren, ontmoeten deelnemers elkaar in een ontspannen sfeer. Bovendien is er ruimte in het programma om te gedenken en herdenken. Een en ander creëert een veilige omgeving waarin de bezoekers geholpen kunnen worden bij het onder ogen zien en het maken van een stap in het verwerken van hun traumatische ervaringen. Een begin (of verdere stap) bij in het verwerken van die negatieve ervaringen.
Door de waardering, erkenning en herkenning van ieders achtergrond en problematiek kunnen de bezoekers hun naar binnen gekeerde leefwereld beter begrijpen en proberen hiervan los te komen. Ook partners en kinderen van degenen die zijn overleden tijdens hun inzet mogen deelnemen aan de cruisetocht, aangezien zij mede slachtoffer zijn van de situatie. Ook zij hebben deze ondersteuning nodig om volwaardig te kunnen functioneren. Vrijwilligers (o.m. studenten als stage opdracht) worden tijdens die tochten ingezet. Ook zij zullen zich onder toezicht van begeleidende leerkrachten en het bestuur actief mengen onder de bezoekers. Mede hierdoor ontstaat een open en veilige sfeer, waarin bezoekers de confrontatie met hun gevoelens aan durven gaan en steun kunnen vinden bij elkaar.
Afhankelijk van de financieringsmogelijkheden organiseert Stichting NU of NOOIT jaarlijks een of meer cruisetochten (zie STEUN ONS).