Skip to main content

Over ons

De stichting en haar functionarissen

De functionarissen en de andere vrijwilligers binnen de stichting, zijn afkomstig uit diverse maatschappelijke geledingen.

Voor hun inzet krijgen ze geen financiële vergoeding. Alleen de gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.

Naamgeving


De stichting is opgericht door een oud-commando en ontleent de naam aan het devies NUNC aut NUNQUAM (NU of NOOIT) van het Korps Commandotroepen.

En ons devies is: Onze aandacht NU komt NOOIT te laat!

Een serieuze noot in onze activiteiten krijgt vorm door een moment van gedenken en herdenken. We staan dan stil bij diegenen die ons ontvallen zijn in de uitoefening van hun taak.

Bestuur

mr. Herman Bokhoven

Voorzitter

ing. Gérard Urselmann

Penningmeester

drs. Jaspert Verplanke

Bestuurslid

Henk de Sterke

Bestuurslid

Nico Somerwil

Bestuurslid

Raad van Toezicht

drs. J.S.J. Hillen

Minister van Defensie
2010 - 2012
(voorzitter)

drs. F.A. Croon

directeur Invest in Future

A.G. van Ede
Lgenmarns b.d.

Inspecteur-Generaal
der Krijgsmacht (IGK)
2012-2014

Comité van Aanbeveling

drs. R.J. van der Zwaag

Burgemeester Veere

J.M. van Midden

Burgemeester Roosendaal