AMBASSADEURS

AMBASSADEURS

De hieronder genoemde personen zijn ambassadeurs van de stichting en promoten van harte dit sociale initiatief van Stichting NU of NOOIT.
Een initiatief voor geheel Nederland, dat zijn weerga niet kent, maar wel is gebaseerd op een 20-jarige ervaring van de initiatiefnemer (Joop Reimerink) in het organiseren van riviercruises voor veelal armlastige hulpbehoevende ouderen vooral in de regio ZO-Gelderland. Riviercruises, waarbij ook in deze nieuwe context met een nieuwe doelgroep een verwevenheid bestaat met vele vrijwilligers die in dit project actief zijn en ook studenten in het kader van stage opdrachten.

Henk Zomerdijk

Foto Henk Zomerdijk

Voormalig burgemeester van gemeente Echteld en gemeente Duiven

Stoni Scheurer

Portret van Stoni Scheurer

Voormalig burgemeester van gemeente Rijnwaarden