Waarom is uw steun noodzakelijk?

Sinds onze oprichting in 2015 zijn wij dank zij uw steun in staat geweest drie keer bezoekers uit onze doelgroep een gedenkwaardige dag te bezorgen. Gezien de grootte van de doelgroep en de capaciteit van onze organisatie willen wij dat uitbreiden naar tenminste drie keer/jaar. En dat voor een minimum prijs om een bezoek voor iedereen uit de doelgroep mogelijk te maken.
Om dit te realiseren is financïele steun voor de stichting door particulieren, ondernemers en fondsen onontbeerlijk. De stichting beschikt niet of nauwelijks over eigen middelen.
Het Comité van Aanbeveling ondersteunt dit initiatief van harte.

BANKGEGEVENS
NL 02 ABNA 0415 5882 94
Stichting NU of NOOIT Duiven

FONDSEN STICHTING NU of NOOIT

fonds4fonds1

SPONSORS STICHTING NU of NOOIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<

 

 

 

FONDSEN STICHTING NU of NOOIT op YOUTUBE

Fonds Sluyterman van Loo

Ouderenprojecten

Krasse Knarren

Krasse Kunst 1